Diagnos

Hur diagnostiserar veterinären kattens öronproblem?

Det kan vara en utmanande och ibland långdragen process att utreda orsakerna till återkommande öronproblem. För att behandla sjukdomen korrekt måste veterinären förutom att adressera kattens symtom också identifiera underliggande orsak.

Din veterinär kommer att vilja ta upp en noggrann sjukdomshistoria och det är viktigt att du berättar om eventuellt tidigare behandlingar. Tänk igenom saker som:

  • check När startade problem?
  • check Kliar sig din katt bara i öronen eller på andra delar av kroppen också?
  • check Är besvären konstanta eller varierar de? Om i så fall är det säsongsvariationer?
  • check Hur mår din katt generellt – aptit, törst, aktivitet?
  • check Har din katt medicinerats? För öronen/fästingprofylax/andra sjukdomar?
  • check Vad äter din katt? Förutom foder – matrester, godis, jagar den?
  • check Har du flera husdjur? Har det eller någon i familjen besvär?

Frågeformulär

Ladda ner

Det är viktigt att du berättar detaljerat om din katts sjukdomshistoria, då det kan ge viktiga ledtrådar i det detektivarbete det innebär för din veterinär att ställa rätt diagnos. Säsongsmässiga öronproblem kan till exempel ge ledtrådar om en eventuell omgivningsallergi.


Din katt kommer att undersökas från topp till tå och öronen inspekteras med ett otoskop. Till att börja med letar veterinären efter parasiter som öronskabb eller loppor.

För att kunna diagnostisera exakt vad som orsakar din katts öronproblem, kan flera tester behövas.

Det är vanligt att ett cytologiskt prov tas från hörselgången. Här letar man efter öronskabb men också efter tecken till överväxt av bakterier och/eller jästsvamp.Det är en nödvändig process för att veterinären ska kunna ordinera rätt behandling.

I vissa fall kompletteras den cytologiska provtagningen med en bakterieodling med resistensbestämning för att se vilken typ av antibiotika bakterierna är känsliga mot. Provet sänds i sådana fall till ett laboratorium som utför den typen av tester. 

På så vis väljer veterinären rätt behandling för att behandla just din katts öroninflammation.  


Ytterligare provtagning

Det kan bli aktuellt med flera prover för att identifiera den underliggande orsaken till kattens öronproblem, till exempel blodprover.

Om din veterinär misstänker att din katts öronproblem är orsakat av en underliggande allergi, kan det bli aktuellt vidare utredning. I första läget undersöks ofta om en födoämnesallergi är involverad i problematiken. Din katt kommer då att bli ordinerad att genomgå ett diet test en så kallad uteslutningsdiet där du får en detaljerad dietplan som din katt ska följa. Det kan därefter bli aktuellt med vidare tester för eventuell allergi mot något i omgivningen och start av en allergenspecifik immunterapi. Valet står mellan ett blodprov eller ett pricktest direkt i huden och vilket som väljs beslutar din behandlande veterinär.


keyboard_arrow_up