Diagnos

Hur diagnostiserar veterinären hundens hudproblem?

Det kan vara en klurig och tidskrävande process att göra en hudutredning. Det är viktigt att både behandla de symtom ni ser vid första ögonkastet men även identifiera vad som orsakar symtomen.

Din veterinär kommer att ta upp en noggrann sjukdomshistoria och vilja ha information om många olika saker inklusive tidigare eller nuvarande behandlingar. Det kan hjälpa till att redan nu fundera över:

  • check När startade hundens symtom?
  • check Kliar sig hunden och i så fall var på kroppen kliar den sig?
  • check Är problemen konstanta eller finns det tidpunkter då de förvärras till exempel viss årstid?
  • check Hur mår din hund generellt – aptit, törst, motionstolerans?
  • check Har din hund fått någon behandling? För specifika hudbesvär, fästingprofylax, andra sjukdomar?
  • check Vad äter din hund? Förutom foder, får den matrester? Vilken typ av godis eller tuggben får din hund?
  • check Har du andra djur i hemmet? Har det eller någon i familjen besvär

 

 


Detaljer om din hunds bakgrund och sjukdomshistoria kan ge din veterinär de ledtrådar hen behöver för att komma närmare en diagnos, till exempel om din hund har säsongsmässig klåda, kan det bero på något som finns i omgivningen vid just den tidpunkten till exempel pollen av olika slag. 

Hudutredningsformulär

Ladda ner


Veterinären kommer att utföra en klinisk undersökning av hela hunden men lägga extra fokus på områden som är besvärade. Hud och päls gås noga igenom och öronen undersöks med hjälp av ett otoskop.

För att kunna diagnostisera vad som orsakar din hunds hudproblem, måste veterinären oftast göra provtagningar.

Det kan vara nödvändigt att ta prov från din hunds hud för mikroskopisk undersökning, en process som kallas cytologi. På så vis identifieras parasiter och mikroorganismer som kan orsaka infektion och rätt behandling kan ordineras.

Eventuellt tas också en bakterieodling med resistensbestämning som skickas till ett laboratorium.

Dessa provtagningar hjälper veterinären att välja rätt behandling för respektive tillstånd. Om din hund behöver antibiotika för sin infektion, väljs rätt preparat för att minska risk för resistensutveckling, något som är av stor vikt för både folkhälsan och våra djurs hälsa.


Ytterligare undersökningar

Det finns flera tester som kan bli aktuella för att ställa diagnos. Det kan handla om blodprover för kontroll av hormonnivåer eller hudbiopsier (små bitar av huden som studeras på cellnivå i mikroskop).

Om din veterinär misstänker att din hund har en allergisk hudsjukdom kan det bli aktuellt med allergidiagnostik. Din hund kan bli ordinerad en uteslutningsdiet för att bekräfta eller utesluta födoämnesallergi eller det kan bli aktuellt med blodprov eller pricktest i huden för att identifiera allergener i omgivningen. Det är  nödvändigt i de fall man vill starta en allergenspecifik immunterapi.


keyboard_arrow_up