Möjliga orsaker

Vad kan orsaka ett hudproblem?

Hudbarriären fungerar som en skyddsmur. Om den skadas får normalfloran av bakterier och jästsvampar, som lever på din hunds hud, tillgång till djupare lager i huden och kan växa till opportunistiskt. Resultatet kan bli en hudinfektion som behöver behandling.

Hudbarriären kan skadas av förändringar i hudytans mikroklimat. Dessa förändringar kan orsakas av:

En allergi betyder att immunförsvaret är överreaktivt eller sensitiserat till ett allergen. Allergener är vanliga saker i individens miljön som kan trigga en allergi och orsaka klåda,  vilket i sin tur kan vidare skada hudbarriären.

När hunden andas in, äter eller kommer i kontakt med ett allergen, orsakar det en kaskad av frisatta signalämnen i kroppen, bland annat histamin, vilket orsakar klåda.

Kliandet kan yttra sig genom att din hund slickar eller river sig men det kan också innebära att hunden biter på tassarna eller gnuggar sitt ansikte eller bakdel på mattan. Följden blir tappad eller tunnare päls, rodnad och inflammation i huden.  Påföljande hudinfektion är vanligt och kan yttra sig som fuktande eksem, rodnad eller röda prickar. 

Parasiter kan leva på ytan eller i hudens övre hudlager. Öronen kan också vara involverade och hunden upplever ofta kraftig klåda.

Loppor är den vanligaste parasiten utanför Sveriges gränser och de förekommer i våra sydligaste delar. Loppbett startar ofta en allergisk reaktion som orsakar klåda och rodnad framför allt på hundens rygg och bakdel där lopporna trivs bäst. Om du reser utomlands med din hund är loppförebyggande åtgärder av stor vikt.

Kvalster är vanligare hos oss i Sverige och inkluderar både mjällkvalster, Demodex (hårsäckskvalster) och rävskabb. Rävskabb är en smittsam parasit som lever i hudens övre lager och orsakar kraftig klåda. Pälsförlust och krustor samt tydliga rivmärken ses ofta hos hundar med skabb.

Din hund har flera hormonproducerande körtlar, till exempel sköldkörteln och binjurarna som ingår i det så kallade endokrina systemet. Dessa körtlar producerar hormoner som styr mycket av kroppens ämnesomsättning men även andra processer, som normal omsättning av hud och päls.

Om ett endokrint organ producerar för mycket, eller för lite av ett hormon, kan det bland annat  yttra sig som ökad törst, trötthet, ökad aptit, eller hudsjukdom.

Endokrin sjukdom kan behandlas, med medicin eller i vissa fall operation. Om din hund har ett hormonellt problem kan det vara klokt att se över hundens diet för optimerat intag av omega-fetter och andra näringsämnen, men den kan också ha nytta av ett schampo eller uppbyggande spray för att förbättra hud och pälskvalitet.

Stress, rastlöshet eller oro kan orsaka hudproblem även om det är betydligt vanligare med andra underliggande orsaker. Vissa hundar hanterar sin trista vardag genom att slicka sig maniskt som ett sätt att få utlopp för energi. Den här typen av stress kan bero på brist på motion, mental stimulans eller beteendeproblem som separationsångest eller ljudrädsla.

Ständigt slickande eller bitande på ett och samma ställe kan också indikera att något gör ont, till exempel vid ledsjukdom. Ett idogt slickande och bitande på samma ställe kan orsaka hudförtjockning, inflammation eller djupgående infektion som kan vara besvärligt att komma till rätta med.

När hundar blir äldre kan de som vi bli stelare och få svårare att sköta hygien och päls.

För att inte missa en behandlingsbar orsak som försämrar din hunds vardag,  besök din veterinär om du misstänker att din hund har problem med något av ovanstående.


Vad orsakar klåda:

Den primära orsaken till klåda är oftast en av de ovan angivna, vanligen parasiter eller en allergi. Flera försvårande sekundära faktorer som torr hud, stress, infektioner med jästsvamp eller bakterier, späder på klådan som i grund kanske är ganska lindrig eller till och med tolererbar.

Det är viktigt att adressera samtliga pusselbitar oavsett om de är primära eller sekundära och behandlingen kan därför se olika ut för olika individer. Till exempel kan en hund med födoämnesallergi behöva både ett dietbyte och ett schampo som återfuktar och stödjer en normal hudbarriär.

Även om det kan kännas besvärligt med flera olika produkter och behandlingsprocedurer du blivit rekommenderad, är det en nyckel för att nå framgång i din hunds behandling.


keyboard_arrow_up