Diagnos

Hur diagnostiserar veterinären min katts hudsjukdom?

Diagnostiserande av en hudsjukdom är ett detektivarbete som kan ta tid. För att få till stånd en effektiv behandling behöver man ofta behandla både besvärande symtom men också adressera underliggande orsak.

Din veterinär kommer att ta upp en noggrann sjukdomshistoria. För att hjälpa till med processen, tänk på följande:

  • check När upptäckte du kattens symtom första gången?
  • check Har din katt klåda (kliar, slickar, biter eller gnuggar den sig) och om ja, var på kroppen kliar det?
  • check Är besvären konstanta eller varierande. Om besvären varierar, när är de som värst?
  • check Hur mår din katt generellt – aptit, törst, allmäntillstånd?
  • check  Står din katt på någon medicinering eller har den fått medicin i ett tidigare skede? Vad för typ av behandling? Får katten fästingprofylax av något slag?
  • check Vad äter din katt? Förutom foder, godis? Äter den hos grannen? Jagar den?
  • check Har du flera djur i hemmet? Har någon av dessa eller någon i familjen hudproblem?

Hudutredningsformulär

Ladda ner

Detaljer om din katts sjukdomshistoria kan ge din veterinär viktiga ledtrådar om eventuell bakomliggande orsak, till exempel om din katt har säsongsmässig klåda kan det indikera en omgivningsallergi.


Din veterinär kommer att utföra en noggrann klinisk undersökning som inkluderar en undersökning av din katts öron med hjälp av ett otoskop. Här letar veterinären efter parasiter som öronskabb.

För att diagnostisera exakt vad som orsakar din katts hudproblem kan det vara nödvändigt att göra flera ytterligare undersökningar.

Det kan vara nödvändigt att ta ett prov från huden och studera i mikroskop, så kallad cytologi. Parasiter och tecken till infektion kan på så vis upptäckas och katten ordineras lämplig behandling

Eventuellt tas en bakterieodling med resistensbestämning som skickas till ett laboratorium för att identifiera rätt antibiotika i det fall det är aktuellt med en sådan behandling.

Att välja rätt antibiotika för rätt bakterie är nödvändigt i kampen mot att minska resistensutveckling. En viktig sak för både folkhälsa och ditt djurs hälsa.


Ytterligare provtagning

Det kan bli aktuellt att göra ytterligare provtagning för att komma underfund med underliggande sjukdom. I vissa fall tar man blodprover och i andra fall kan det bli aktuellt att mikroskopiskt undersöka små bitar av huden, så kallad biopsitagning.

Om din veterinär har misstanke om att din katt är allergisk, blir det ofta aktuellt med ett diet test, en så kallad uteslutningsdiet. Var noga med att följa veterinärens instruktioner under dietens gång. För att eventuellt identifiera allergener i kattens omgivning kan man provta katten genom ett blodprov eller ett pricktest direkt i huden. Det är aktuellt i de fall man vill starta en allergenspecifik immunterapi.


keyboard_arrow_up