Möjliga orsaker

Vad orsakar klådan?

Hudbarriären fungerar som en skyddsmur.  Om den skadas kan bakterier och jästsvamp, som finns som en balanserad normalflora, växa till i antal och orsaka en opportunistisk infektion.

Hudbarriären kan skadas på grund av förändringar i ytans mikroklimat. Dessa förändringar kan orsakas av:

Allergi betyder att immunförsvaret är sensitiserat eller överreaktivt mot ett eller flera allergen. Allergen är vanligt förekommande saker i miljön som kan trigga en inflammatorisk, allergisk reaktion och orsaka klåda vilket i sin tur skadar hudens egna skyddsbarriär. Exempel på allergener i omgivningen är husdammkvalster eller pollen.

När katten andas in, äter eller kommer i kontakt med ett allergen frisätts en rad olika signalsubstanser i kroppen, till exempel histamin, som leder till inflammation och klåda.

Typiska symtom är kliande, bitande, gnidande eller slickande på kroppen. Allergin kan också visa sig som röda, ibland fuktande, upphöjda eller såriga områden framför allt på huvud och hals, så kallade eosinofila sår eller plack.

 

Parasiter kan invadera huden eller hörselgången och orsaka kraftig klåda.

Den vanligaste parasiten som drabbar katter i Sverige är öronskabb. Katter med öron eller ansiktsklåda bör alltid undersökas för öronskabbsförekomst.

Utomlands är loppor den vanligaste parasiten som drabbar katter. Södra Sverige är till viss del drabbat av kattloppor, men det är inte en vanlig åkomma i Sverige. Loppbett kan orsaka klåda i sig och det är inte ovanligt att katter utvecklar allergi mot komponenter i loppans saliv.

Loppallergi yttrar sig oftast genom klåda, hårlöshet och krustor framför alls på kattens ryggslut.

Det förekommer att katter infekteras med mjällkvalster, hårsäckskvalster, Demodex eller rävskabb men det är mindre vanligt. Då kvalster av den typen är smittsamma katter emellan, är det viktigt att utesluta att kvalster är orsak till kattens klåda.

I kroppen finns ett flertal körtlar som tillsammans utgör det endokrina systemet. Körtlarna producerar hormoner som är nödvändiga för att reglera kroppens ämnesomsättning och är i högsta grad involverade i den normala omsättningen av hud och päls.

Om det hormonella systemet störs, genom över- eller underproduktion, kan hudförändringar uppkomma. Vanliga symtom är pälsförlust, mjällighet eller fet päls.

Din veterinär diagnostiserar kattens hormonella problem genom en noggrann klinisk undersökning och blodprover. Den vanligaste hormonella sjukdomen hos katt är en överproduktion i sköldkörteln. Det finns behandling att tillgå i form av radioaktiv jodbehandling, medicinering eller kirurgi. Förutom behandling för den hormonella sjukdomen kan katten behöva extra näringsämnen som får katten att återgå till normal kroppsvikt och stöttar en normal hud och päls. Fråga gärna din veterinär om optimal kost till din katt.

Stress, rastlöshet och oro kan orsaka hud och pälsproblem. En nervös och orolig katt kan försöka lugna sig genom att excessivt putsa sig framför allt på buk och ben.

Intensivt slickande kan orsaka inflammation, rodnad och till och med hudinfektion. Dessutom ses ofta förändringar i pälsens utseende, kvalitet och färg.

När katten blir äldre kan den bli stelare och därmed få svårare att komma åt att sköta sin päls som i yngre dagar. Det kan medföra ett matt, skivigt och lite mjälligt utseende.

Allt ovan kan verka besvärande för din katt. Det finns behandling att få, så uppsök din veterinär om du misstänker att din katt har hudproblem.


Vad orsakar klådan?

Den primära orsaken till din katts hudproblem är ofta en av ovan – en allergi mot något i födan, omgivningen eller i ovanliga fall här upp i Norden, loppor. Sekundärt uppstår faktorer som torr hud, hudinfektioner och stressen det innebär att alltid uppleva klåda. Flera pusselbitar läggs samman, minskar kattens tolerans och ökar klådan.

Det är viktigt att förstå att både de sekundära följderna och den primära orsaken behöver behandlas och att den behandlingen kan se olika ut beroende på individ. Till exempel kan en födoämnesallergisk katt behöva ett återfuktande schampo eller spray förutom ett foderbyte.

Din katt kommer med största sannolikhet att bli ordinerad flera olika typer av behandling just på grund av detta och det är viktigt att du följer samtliga råd.

Visste du att?

Det kan vara svårt att hitta en loppa på katten, så den bästa metoden är att leta efter loppans avföring i kattens päls om man misstänker loppinfektion.


keyboard_arrow_up