Behandling

Hantering av öronproblem

Efter klinisk undersökning och cytologisk provtagning, beslutar din veterinär vilken behandling som är bäst lämpad. Det kan röra sig om öronrengöring, mediciner och i vissa fall en fortsatt utredning.

Det är viktigt att rengöra örat, då den normala självrengörande processen är störd i ett inflammerat öra.  Ibland räcker det att använda en öronrengöringsprodukt som ordinerats av din veterinär, för att behandla eller förebygga återkommande problem.  

Ibland förskrivs en medicinsk örondroppe och då behövs öronrengöring för att få önskad effekt, då de flesta medicinska örondroppar behöver ett rent öra för att fungera optimalt.

Du bör fortsätta med öronrengöring en tid efter det att de akuta problemen är lösta.  Hur länge och hur ofta är individuellt och du bör följa din behandlande veterinärs råd.

Katters öron är generellt mera känsliga än hundars så det är viktigt att använda milda produkter och att inte överanvända öronrengöring. Råd om rätt produkt för din katts öron fås hos din veterinär.


Uppföljande återkontroll

Alla patienter som behandlas för öroninflammation bör komma på ett återbesök för att se att behandlingen haft avsedd effekt.

Även om örat verkar normalt, upprepas oftast den cytologiska provtagningen. Allt för att konstatera att infektionen läkt ut och för att besluta om eventuell framtida underhållsbehandling.

Eftersom återkommande öroninflammationer har en underliggande orsak, är det viktigt att minimera återfallsrisken genom att utreda och behandla grundorsaken och att hjälpa örats störda rengöringsprocess.

En ansvarsfull hantering av öronproblem leder till en reducerad antibiotikaanvändning som i sin tur minskar resistensutveckling och därigenom hälsorisker för både människor och djur.

Följ alltid din veterinärs råd om hur du bäst använder örondroppar eller rengöring. Rådfråga också klinikpersonalen hur nutrition kan stärka din katts hud och minska problem med klåda och inflammation.


Underliggande orsaker till hud och öronproblem

Återkommande inflammationer och infektioner i hud och öron är ofta ett tecken på en okontrollerad, underliggande sjukdom till exempel allergier, parasiter eller hormonella sjukdomar. Om den underliggande orsaken kontrolleras, är sannolikheten att din katt ska få nya problem med  hud eller öron betydligt mindre.

Din veterinär kommer troligen att föreslå en hudutredning för att komma till rätta med den underliggande orsaken. Om en allergisk sjukdom misstänks (vanligt) kan en uteslutningsdiet komma att rekommenderas. Ett diet test kan diagnostisera eller utesluta födoämnesallergier men det kan också bli aktuellt att provta katten för att identifiera allergener i miljön.

Ibland kan ett lättsmält foder med höga nivåer omega fettsyror, vitaminer och mineraler, rekommenderas för att stötta hudens normala funktion.


Samarbeta med din veterinär

Om din katt har diagnostiserats med öroninflammation, är det viktigt att från början få förståelse för att det kan vara nödvändigt med en långvarig underhållsbehandling. Din veterinär kommer att råda dig hur ni uppnår kontroll över eventuellt uppblossande problem och hur ni kommer tillrätta med underliggande orsaker.  


keyboard_arrow_up