Introduktion

Min hunds öron

Författad av:

Barbara Zottmaier,
Dr. med. vet. MRCVS MBA, Dechra Veterinary Products


Örat är en del av huden då hörselgången är hudbeklädd.

Det är vanligt med öronsjukdomar hos hundar och de kan orsakas av flera faktorer som inkluderar öronskabb, främmande föremål som gräsax, nybildningar, hormonella störningar eller infektioner med bakterier eller jästsvamp.

Örat har en egen städningsprocess som innebär att hudceller stöts av längs med hörselgången och tar med sig vax, mikroorganismer och allergener ut till örats öppning för att torka och stötas bort.

Den självrengörande mekanismen möjliggör att vax och smuts transporteras genom hörselgången upp till ytteröra och öronlapp.

Om det inte finns en funktionell städningsprocess, täcks trumhinnan med vax och gamla hudceller och det blir omöjligt för hundens öra att fungera normalt.  

Örats anatomiska form, sjukdomar som inkluderar örat, allergier, främmande föremål eller parasiter är exempel som tillstånd som kan förhindra en normal städningsprocess.

Följande diagram illustrerar hur den självrengörande processen normalt fungerar.


Extern otit – inflammation i ytterörat

Om den självgörande processen inte fungerar, bygger hörselgången på med vax och smuts och skapar på så sätt en perfekt miljö för överväxt av bakterier och jästsvamp.

Faktablad

Ladda ner

Friska öron har en normal flora av bakterier och jästsvamp, men om det inte råder balans, kan en överväxt orsaka infektion och inflammation i hörselgången, ett tillstånd man brukar kalla extern otit.

För att bibehålla en frisk miljö i öronen och på huden, måste underliggande orsaker till sjukdom identifieras och hanteras.


Om du upptäcker att din hund har problem med sina öron, är det viktigt att du tar den till veterinär så att orsaken till problemet kan identifieras och behandlas på ett korrekt sätt.


keyboard_arrow_up