Behandling

Att hantera ett öronproblem

Efter en klinisk undersökning, cytologisk provtagning och i vissa fall efter odling och resistensbestämning, kommer din veterinär att ordinera den mest lämpliga behandlingen för din hunds öron. Behandlingen kan innebära mediciner, öronrengöring och kanske en förändring av din hunds kost. Ofta behöver man kombinera olika åtgärder.

Det är viktigt med öronrengöring, då den egna städningsprocessen är störd i ett sjukt öra.  Ibland räcker regelbunden rengöring för att hålla din hunds öronproblem under kontroll och för att undvika återkommande öroninflammationer.

Det är vanligt att du blir ordinerad att använda en rengörande örondroppe till din hunds öron, även om du kanske också får en medicinsk örondroppe utskriven på recept. De medicinska örondropparna fungerar alltid bättre i ett rent öra.

Öronrengöringen bör fortsätta en tid efter infektionen läkt ut. Det kan till och med bli aktuellt med att fortsätta med rengöring kontinuerligt. Olika hundar behöver olika strategier. Det är viktigt att du följer din veterinärs råd och att du kommer på aviserade återbesök.

Hur man rengör ett hundöra 

Ladda Ner


Uppföljande återbesök

Alla hud- och öroninfektioner bör följas upp på ett återbesök för att säkerställa att behandlingen haft avsedd effekt och att infektionen läkt ut.

Även om örat ser normal ut, kan det vara nödvändigt att återupprepa den cytologiska provtagningen för att säkerställa att infektionen läkt ut och för att besluta om hur din hunds öron behöver skötas i framtiden.

Eftersom de flesta återkommande öronproblem har en underliggande orsak, är det viktigt att minimera återfall i möjligaste mån. Det kan innebära en allergiutredning eller en plan för kontinuerlig medicinering med läkemedel som minskar hundens symptom. Det är av stor vikt att identifiera och försöka komma till rätta med den underliggande sjukdomen för att undvika långvarig och upprepad antibiotikaanvändning, som bidrar till resistensutveckling och hälsorisker för både djur och människor.

Följ alltid din veterinärs ordination om hur du bäst använder rengöringsdroppar, medicinska örondroppar eller övrig medicinering.


Underliggande orsaker till hud och öronproblem

Återkommande öroninfektioner är ofta ett tecken på underliggande sjukdom som allergi, återsmitta av parasiter eller hormonella störningar. Med fastställd diagnos och god kontroll på underliggande sjukdom, är hunden mindre benägen att få nya öronproblem.

Din veterinär kommer troligen att föreslå en utökad hudutredning.

Om man misstänker en allergi som grundorsak, vilket är vanligt, blir din hund troligen ordinerad en uteslutningsdiet, för att utesluta eller bekräfta födoämnesallergi. Det kan också bli aktuellt att ta allergitester via ett blodprov eller ett pricktest direkt i huden för att identifiera allergener  i miljön, till exempel husdammskvalster eller pollen. Det är betydelsefullt i de fall man vill starta en allergenspecifik immunterapi.

Då nutrition är viktigt för hud och päls kan det ibland, oavsett diagnos, vara hjälpsamt med ett foder rikt på näringsämnen som omega-fettsyror, vitaminer och mineraler som stöttar en väl fungerande hudbarriär.


Samarbeta med din veterinär

Om din hund har diagnostiserats med ett öronproblem är det viktigt att förstå att ni troligen kommer att behöva en fungerande långtidsplan. Din veterinär kommer att i samråd med dig, finna ett bra sätt att kontrollera eventuella uppblossande symtom och hitta rätt diagnos.


Förståelse för min hunds ordinerade behandling 

Varför har min hund inte fått antibiotika förskrivet?


Det kan vara till stor nytta att föra dagbok över det du noterar gällande din hunds öron.

keyboard_arrow_up